8values


Czym jest 8values?

8values to, w skrócie, quiz polityczny którego zamiarem jest przypisanie wartości procentowych ośmiu różnym wartościom polityczno/społecznym. Zadaniem uczestnika jest stwierdzenie się jak bardzo zgadza się z postawionym przed nim stwierdzeniem. Każda odpowiedź delikatnie wpływa na wyniki. Gdy test się zakończy zostaną wyświetlone wyniki procentowe z maksymalnej wartości dla każdej z miar. Odpowiadaj szczerze!

Test zawiera pytań.

Jakie są wartości?

Są cztery niezależne osie - Gospodarka, Polityka Zagraniczna, Polityka Wewnętrzna i Społeczeństwo, na końcach każdej z nich umieszczone są dwie polarne wartości, oto one:

Równość (Gospodarka)
Ludzie o wynikach z większą wartością Równości wierzą że dobra powinny być równo rozdzielane między ludźmi. Zazwyczaj wspierają podatki progresywne, wysokie świadczenia społeczne, a przy wyższych wartościach, socjalizm.

Wolny Rynek (Gospodarka)
Osoby o wynikach z wysoką wartością Wolnego Rynku twierdzą że ekonomia powinna być skupiona na dynamicznym rozwoju. Zwykle dążą do niskich podatków, prywatyzacji, deregulacji i kapitalizmu.

Naród (Polityka Zagraniczna)
Indywidua z przewagą wartości Narodu są zwykle patriotami lub nacjonalistami. Często uważają że polityka zagraniczna powinna być agresywna, dążą do silnego, suwerennego narodu, wyższe wyniki czasem popierają ekspansję terytorialną.

Świat (Polityka Zagraniczna)
Ludzie o wysokiej wartości Świat są nierzadko kosmopolitami i globalistami. Z reguły wierzą w łagodną politykę zagraniczną, dążą do integracji i współpracy międzynarodowej, bardzo wysokie wyniki natomiast do rządu światowego.

Swoboda (Polityka Wewnętrzna)
Osoby z wyższą wartością Swobody zwykle dążą do wielu swobód obywatelskich, zazwyczaj wspierają demokrację i sprzeciwiają się ingerencji aparatu państwa w ich życia osobiste. (Ta oś nie odnosi się do swobód ekonomicznych)

Kontrola (Polityka Wewnętrzna)
Persony o wynikach z przewagą wartości Kontrola na ogół twierdzą że rząd powinien mieć wiele kompetencji. Zwykle popierają państwową interwencję w życia osobiste obywateli i nadzór rządowy, wysokie wartości mogą popierać cenzurę i autokrację.

Tradycja (Społeczeństwo)
Ludzie z wyższymi wartościami Tradycji przeważnie wierzą w wartości tradycyjne i ścisłe przestrzeganie kodu moralnego. Często (ale nie zawsze) są osobami religijnymi.

Postęp (Społeczeństwo)
Osoby z wysokim wskaźnikiem Postępu z reguły wierzą w racjonalizm i popierają zmiany społeczne. Zwykle (ale nie zawsze) są świeccy bądź są ateistami, popierają działania na rzecz ochrony środowiska a także badania naukowe i postęp technologiczny.

Czym jest “Rekomendacja”?

Dodatkowo quiz ten postara ci się przyporządkować ideologię która jest najbliżej do twojego wyniku testu.

Kod źródłowy

GitHub Page
Kod Tłumaczenia i Rozwinięcia